Information for parents on preschool and other day-care service for children in Reykjavik - Upplýsingar fyrir foreldra um leikskóla og dagvistun í Reykjavík

Welcome to cooperation regarding your preschool child - Velkomin til samstarfs um leikskólabarnið

Questions and answers for multilingual families - Spurningar og svör fyrir fjöltyngdar fjölskyldur

Our Children and Ourselves - Við og börnin okkar

Linguistic Development: A Joint Responsibility - Information for Parents of Children Ages 0 to 3 - Málþroski: Sameiginleg ábyrgð - Upplýsingar fyrir foreldra barna á aldrinum 0-3

Language Development: A Joint Responsibility - Information for Parents of Children between the Age of 3 and 6 - Málþroski: Sameiginleg ábyrgð - Upplýsingar fyrir foreldra barna á aldrinum 3-6

Language and Reading: A Joint Responsibility - Information for Parents, Introductory Period - Málskilningur: Sameiginleg ábyrgð - Upplýsingar fyrir foreldra yngstu grunnskólabarnanna

Glossary of terms for prechools - Orðalisti fyrir leikskóla

Fjölvaki - English

Service for Immigrants in Reykjavik - Þjónusta við innflytjendur í Reykjavík

Excerpt from the Multicultural policy - Útdráttur úr fjölmenningarstefnu SFS

Dress your child correctly when it’s cold - Klæðum börn vel í vetrarkulda

Merki-a-vef-skjoldur-midja


Fjölmenningarsetur


Landlæknir


Móðurmál - banner á heimasíðu


Tungumálatorg - lógó á heimasíðu


borgarbokasafn lógó á heimasíðu