Informacje o prezedszkolach oraz o dsiennej opiece nad dziemi w Reykjawiku - Upplýsingar fyrir foreldra um leikskóla og dagvistun í Reykjavík

Zapraszamy Ciebie i twojego przedszkolaka do wspólpracy! - Velkomin til samstarfs um leikskólabarnið!

Pytania i odpowiedzi dla rodzin wielojęzycznych - Spurningar og svör fyrir fjöltyngdar fjölskyldur

My i nasze dzieci - Við og börnin okkar

ROZWÓJ JȨZYKOWY - WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI MIȨDZY 0-3 ROKIEM ŻYCIA - Málþroski: Sameiginleg ábyrgð - Upplýsingar fyrir foreldra barna á aldrinum 0-3 ára

Rozwój językowy – Wspólna odpowiedzialność - Informacje dla rodziców mających dzieci w wieku 3 - 6 lat - Málþroski: Sameiginleg ábyrgð - Upplýsingar fyrir foreldra barna á aldrinum 3-6 ára

Język i czytanie – Wspólna odpowiedzialność - Informacje dla rodziców – Przygotowanie do szkoły - Málskilningur:Sameiginleg ábyrgð - Upplýsingar fyrir foreldra yngstu grunnskólabarnanna

Usługa dla emigrantów W Reykjaviku - Þjónusta við innflytjendur í Reykjavík

Lista wyrazów używanych w przedszkolu - Orðalisti fyrir leikskóla

Fjölvaki - Polski

Co to jest ADHD - Hvað er ADHD?

Ubieraj dobrze dziecko, gdy jest zimno – Klæðum börn vel í vetrarkulda

Polityka miasta Reykjavik dotycząca wielokulturowej działalności szkolnej i rekreacyjnej - Útdráttur úr fjölmenningarstefnu SFS


Merki-a-vef-skjoldur-midja


Fjölmenningarsetur


Landlæknir


Móðurmál - banner á heimasíðu


Tungumálatorg - lógó á heimasíðu


borgarbokasafn lógó á heimasíðu